COPYRIGHT 2017 SHUIXIANG XISHI ALL RIGHTS RESERVED.     POWERED BY WWW.300.CN    鲁ICP备17024139号

中文网址:水乡西石.网址

门票价格

观光小火车门票
 
单程4.2公里
 
成人50元/位
 
1.2米以下儿童25元/位
2公里漂流
 
2000米漂流
 
成人60元/位
 
1.2米以下儿童30元/位
水上乐园
 
成人30元/位
 
1.2米以下儿童20元/位
水乡西石通票
成人100元/位
 
1.2米以下儿童60元/位